FAMILIA DE STANDARDE ISO/IEC 27000


Sistemele de Management al Securitatii Informatiei fiind subiectul activitatii mele de cercetare stiintifica, voi incerca sa public mai multe articole dedicate acestui domeniu. Din start voi face o prezentare generala a acestei familii de standarde, dupa care voi descrie treptat aceste standarde.

Familia ISO/IEC 27000 (pe scurt “ISO27k”) cuprinde standarde de securitate publicate în27006 comun de către Organizaţia Internaţională pentru Standardizare (ISO) şi Comisia Electrotehnică Internaţională (IEC).
Seria oferă recomandări cu privire la cele mai bune practici de gestionare a informaţiilor de securitate şi de control a riscurilor în contextul unui sistem de management al securitatii informatiei (ISMS).
Seria are un domeniul larg de aplicare, care acopera mai mult decât intimitatea, confidentialitatea si problemele de securitate tehnice sau IT. Aceasta se aplică pentru toate organizaţiile indiferent de forme şi mărimi. Toate organizaţiile sunt încurajate să îşi evalueze riscurile de securitate a informaţiilor, şi apoi să pună în aplicare informaţii adecvate de control si de securitate în funcţie de nevoile lor, folosindu-se de orientare şi sugestii, dacă este cazul. Având în vedere natura dinamică a informaţiilor de securitate, ISMS încorporează un concept continuu de feedback şi îmbunătăţirea activităţilor conform ciclului Deming PDCA (plan-do-check-act) de abordare continua, care caută să abordeze schimbările în ameninţări, vulnerabilităţi de informaţii sau de impact asupra incidentelor de securitate.
Standardele sunt produsul activității comitetului ISO / IEC JTC1, subcomitetului SC27 , o comisie internaţională care se întrunesc de două ori pe an.
În prezent, șase dintre standardele din această serie sunt accesibile publicului, iar cele mai multe sunt în curs de dezvoltare.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: