Ce sa intimplat cu a 11-a bursă ?


Cei care ma cunosc mai bine cred ca i-si amintesc de eforturile mele din anii de studii la Universitate de a obtine cea de a 11-a bursa academica, dar putin stiu cu ce sa incheiat aceasta poveste.

Dupa ce am reusit sa adun semnaturile tuturor reprezentantilor structurilor Sindicale Universitare din Republica Moldova intr-un demers, la urmatoarea sedinta a ex Prim-Ministrului Vasile Tarlev cu  Clubul Prim-Miniştrilor din rândul Tineretului din Moldova am prezentat acest demers. Dupa ce am expus subiectul demersului Dlui a mentionat ca “…pentru anul 2008 deja au fost prevazute mariri a fondului de burse in scopul majorarii burselor academice dar care sunt posibilitatile majorarii fondului de burse in scopul acordarii celei de a 11-a burse ramine o sarcina pentru urmatorul an…”

Mai jos este prezentat textul demersului susmentionat .

Data: 10 martie 2008

Domnului Vasile Tarlev,
Prim-Ministrul Republicii Moldova

Cu referire la acordarea celei de-a 11 burse academice

Demers

Stimate Dle Prim-Ministru,

Sistemul educaţional este un proces inert şi complex în care dialogul eficient între Ministerul Educaţiei şi Tineretului, organele de conducere universitare şi studenţi are un rol definitoriu în modernizarea procesului de studii şi ridicarea calităţii lui. Anume aici se evidenţiază elementul primordial de iniţiere în domeniul profesional , stagiul de practică, ca parte componenta a procesului de studii. Anume aici studenţii aplică cunoştinţele teoretice acumulate şi participa la modernizare prin aplicarea ideelor inovatoare.
În situaţia existentă la moment, studentul este nevoit să suporte cheltuieli financiare pentru întreţinere personală pe perioada stagiului de practică şi cheltuieli suplimentare de cazare (studenţii fiind nevoiţi să înveţe 11 luni calendaristice, dar bursa academică se acordă doar pentru 10 luni), ceea ce influenţează direct asupra calităţii studiilor practice.
În acest context, reprezentanţii structurilor studenţeşti intervin cu solicitarea de a dispune mărirea fondului anual de burse cu 10% incepind cu anul de studii 2008-2009 (acordarea celei de-a 11-a burse academice).

Întru realizarea solicitării date contrasemneaza:
1. Comitetul Sindical Studenţesc U.T.M.
Preşedinte – Anatol Alexei

2. Comitetul Sindical Studenţesc U.S.M.
Preşedinte – Victor Gîrlea

3. Comitetul Sindical Studenţesc U.A.S.M.
Preşedinte – Ion Popa

4. Asociaţia Studenţilor şi Rezidenţilor U.A.S.M.F. „Nicolae Testimiţeanu”
Preşedinte – Sergiu Berliba

5. Comitetul Sindical Studenţesc U.P.S.M. „Ion Creangă”
Preşedinte – Lilea Franţ

6. Comitetul Sindical Studenţesc A.S.E.M.
Preşedinte – Popovici Eugen

7. Comitetul Sindical Studenţesc U.L.I.M.
Preşedinte – Mantea Alexandru8. Comitetul Sindical Studenţesc al Institutului de Educaţie fizica şi Sport
Preşedinte – Postolache Alexei9. Comitetul Sindical Studenţesc al A.M.T.A.P.(Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice)
Preşedinte – Dorina Zubac10. Senatul Studenţesc U.T.M.
Preşedinte – Colesnicova Elena11. Senatul Studenţesc A.S.E.M.
Preşedinte – Chilianu Mihai12. Senatul Studenţesc U.A.S.M.
Preşedinte – Buguş Andrei

Cu deosebit respect,

Ex. Ion Muntean
Tel. 069 40 32 04

Desigur ca analizind acest demers se pot gasi multe inerpretari, ca nu toate Universitatile/Facultatile petrec stagiul de practica in luna iulie, sau ca durata de practica nu este o luna de zile, sau ca sunt necesare operatiuni bugetare suplimentare… pina la urma motive pentru a nu veni in intimpinarea acelor studenti care cu adevarat merita a 11-a bursa se pot gasi multe.

Si iata asa sa intimplat ca nu a trecut mult timp ca Guvernul Tarlev a cazut, a venit un nou Guvern care se pare ca nici nu a acordat atentie acestui subiect iar lucrurile cum au fost asa si au ramas. Eu, care ma cred cel mai verosimil, realist om totusi cred ca va veni un guvern care va incerca sa auda si vocea studentilor.

Semnatura mea

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: