MSTQ – Proiectul de Ameliorare a Competitivităţii în Republica Moldova


Ministerul Economiei şi Comerţului, proiectul Băncii Mondiale “Ameliorarea competitivităţii în Republica Moldova” si Camera de Comerţ si Industrie vor implementa pe parcursul anilor 2007-2009 Mecanismul de Granturi de Co-finanţare (MGF) pentru agenţii economici ce doresc sa obţină certificatul internaţional ISO sau HACCP. Scopul MGF este consolidarea competitivităţii companiilor din Moldova, majorarea exportului şi asigurarea poziţiei lor pe piaţa locală prin intermediul îmbunătăţirii calităţii produselor şi a serviciilor.

Mecanismul de Grant va rambursa 50% din cheltuielile suportate de întreprindere pentru serviciile de consultanţă la implementarea Sistemelor de Management şi cheltuielile aferente certificării propriu zise. Suma maximă de cofinanţare constituie $ 10,000.

Criteriile de eligibilitate a beneficiarului:

1. Beneficiarul este agent economic, rezident al Republicii Moldova antrenat în sectorul de producere sau cel al serviciilor;
2. Beneficiarul nu a apelat pentru obţinerea suportului financiar la alte organisme în scopul co-finanţării activităţilor similare propuse de a fi finanţate în cadrul actualului Proiect.
3. Beneficiarul dispune de surse financiare pentru a acoperi 100% din cheltuielile aferente procesului de pregătire şi obţinere a certificatului ISO sau HACCP;
4. Beneficiarul nu are restanţe la plăţile către Buget.

Activităţile şi costurile aferente ce vor fi considerate eligibile pentru a fi co-finanţate în cadrul Mecanismului de Grant.
1. Cheltuieli de consultanţă la etapa de implementare a sistemului de management a calităţii.
2. Costurile aferente certificării sistemului de calitate implementat.
3. Beneficiarul poate obţine asistenţă o dată pentru oricare din formele de certificat al calităţii.

Pînă în anul 2009 aproximativ 120 de întreprinderi au obţinut certificate în domeniul sistemelor de management a calităţii prin MGF. Pînă la data de 28 iunie 2007 au fost acceptate pentru co-finanţare, de către Comitetul de Evaluare 146 întreprinderi autohtone. Bugetul Mecanismului de Granturi de Co-finanţare pentru perioada anilor 2007-2009 constituie 1,2 mln. dolari SUA.

Agenţii economici ce doresc sa beneficieze de grantul pentru co-finanţare în procesul pregătirii şi obţinerii certificatelor ISO sau HACCP pot depune dosarele la Camera de Comerţ şi Industrie. Telefonul de contact pentru informaţie 22-33-10, fax: 24-42-83, email: project@chamber.md.

Sursa: www.chamber.md

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: